travelling

 • 11travelling — BrE, traveling AmE adjective 1 travelling musician/circus etc a musician etc that goes from place to place in order to work or perform 2 travelling rug/clock etc a clock etc designed to be used when you are travelling 3 travelling people/folk… …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 12travelling */ — UK [ˈtræv(ə)lɪŋ] / US adjective 1) always travelling to different places in order to work, perform, or be seen by other people a travelling circus/musician/exhibition 2) related to the activity of travelling, or used when you are on a journey… …

  English dictionary

 • 13Travelling — Traveling (voz inglesa: «viajando»), se emplea en el cine para indicar que la cámara se desplaza hacia los lados. El desplazamiento se realiza frecuentemente sobre un pequeño vagón que rueda sobre unas vías, a fin de asegurar la máxima suavidad… …

  Wikipedia Español

 • 14travelling — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun Travelling/traveling is used before these nouns: ↑bag, ↑caravan, ↑clock, ↑companion, ↑expense, ↑partner, ↑scholarship, ↑time Travelling/traveling is used after these nouns: ↑train {{Roman}}II.{{/Roman}} …

  Collocations dictionary

 • 15travelling — [[t]træ̱vəlɪŋ[/t]] ADJ: ADJ n A travelling actor or musician, for example, is one who travels around an area or country performing in different places. ...troupes of travelling actors. ...travelling entertainers. Syn: itinerant (in AM, use… …

  English dictionary

 • 16Travelling — Travel Trav el, v. i. [imp. & p. p. {Traveled}or {Travelled}; p. pr. & vb. n. {Traveling} or {Travelling}.] [Properly, to labor, and the same word as travail.] 1. To labor; to travail. [Obsoles.] Hooker. [1913 Webster] 2. To go or march on foot;… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 17travelling — 1. noun /ˈtɹævl̩iŋ/ action of the verb to travel 2. adjective /ˈtɹævl̩iŋ/ that travels (with one) a travelling companion …

  Wiktionary

 • 18travelling — {{#}}{{LM T38582}}{{〓}} {{[}}travelling{{]}} {{■}}(ing.){{□}} {{《}}▍ s.m.{{》}} → {{↑}}trávelin{{↓}}. {{★}}{{\}}PRONUNCIACIÓN:{{/}} [trábelin]. {{★}}{{\}}ORTOGRAFÍA:{{/}} Por ser un extranjerismo debe escribirse con cursiva u otra diferenciación… …

  Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • 19travelling — žingsniai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pražanga žaidžiant krepšinį – netaisyklinga žaidėjo padėtis pradedant varyti kamuolį: prieš išleisdamas kamuolį iš rankų, žaidėjas pakelia nuo grindų atraminę koją. atitikmenys: angl …

  Sporto terminų žodynas

 • 20travelling — žingsniai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pražanga žaidžiant krepšį ir rankinį – žaidėjas, turintis kamuolį, žengia daugiau negu leidžia taisyklės žingsnių (krepšininkas – 2, rankininkas – 3). atitikmenys: angl. travelling… …

  Sporto terminų žodynas